خرید و دانلود<تحقیق در مورد تاریخچه و مبدا زیره سبز>

تحقیق درمورد زیره سبز ,مقاله زیره سبز,تحقیق کامل زیره سبز,دانلود فایل ورد زیره سبز,کار تحقیقی زیره سبز تحقیق در مورد تاریخچه و مبدا زیره سبز بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق در مورد تاریخچه و مبدا زیره سبز.قابل مشاهده می باشد

توضیحات :
تحقیق درمورد زیره سبز دارای 52 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :
مقدمه
انسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می كنند. شاید بتوان گفت كه نقش گیاهان در تأمین اینگونه نیازهای جامعة انسانی، كمتر از نقش آنها در تأمین محصولات غذایی نیست.
از جملة این مواد كاغذ، پلاستیك، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و كاكائوست كه گیاهان مختلفی را ما در تهیة و تولید این مواد استفاده می كنیم.
آنچه كه در انتخاب گیاهان زراعی جهت كشت در یك منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می باشد كه باعث می شود كه یك گیاه زراعی در یك منطقه مورد كشت كار قرار گیرد.
زیرة سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است كه جایگاه آنرا در الگوی كشت مناطق خاصی از كشورمان تثبیت نموده است. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:
1) فصل رشد نسبتاً كوتاه زیرة سبز (100 تا 120 روز) باعث می شود پس از برداشت محصول زمین را زیر كشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، سویا، هویج، ارزن، كنجد و برد و یا اقدامات اصلاحی روی خاك انجام داد.
2) زیرة سبز نیاز آبی كمی دارد. علاوه بر آن، قسمت عمدة آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی تأمین می كند.
3) فصل كاری زیرة سبز در مناطق كشت با فصل كاری محصولات دیگر تلاقی نداشته و تعادلی در توزیع زمانی كار زارعین و ماشین آلات كشاورزی ایجاد می كند.
4) زیرة سبز در مقایسه با سایر محصولات زراعی از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، خصوصاً در مناطقی كه آب عامل محدود كننده است.
5) از آنجا كه زیرة سبز گیاهی صادراتی است، قیمت آن كمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمینان خاطر كشاورز از فروش محصول خود به قیمت مناسب می شود. (م 9)
حال با توجه به این ویژگیها در این پایان نامه به تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد این گیاه ارزشمند پرداخته ایم.

فصل اول: تاریخچة و مبدأ زیرة سبز
زیرة سبز بعنوان یك گیاه دارویی و ادویه ای از روزگاران كهن مورد استفاده قرار می گرفته بطوریكه در كتاب مقدس Ebers Papyrus (1550 قبل از میلاد) به شناخت بذر زیره اشاره شده است. (م 1)
در مبدأ جغرافیایی زیره سبز اختلاف نظر وجود دار د. بعضی آنرا بومی مناطق جنوبی مدیترانه و عده ای بومی ناحیة علیای مصر و سواحل نیل می دانند. (م 9)
قدیمی ترین اثری كه از زیره سبز در تاریخ بدست آمده مصرف آنرا به 5000 سال قبل می برد كه مصریان برای مومیایی فراعنه از آن به همراه بادیان و مرزنجوش استفاده می كردند. از زیره درپاپیروس ها به عنوان یك ضد تشنج، ملین، مسكن و محرك نامبرده و در طب سنتی هند محرك و مفید برای اسهال و ورم روده بكار برده می شده است. (م 9)
نظر به قدمت و وسعت كشت و تنوع نمونه های وحشی زیره سبز بخصوص گونة Cuminum Setifolium در ایران، این احتمال تقویت می شود كه منشاء تكامل و اهلی شدن این گیاه غلات ایران باشد.
در ایران نمونه های نیمه وحشی این گیاه از سبزوار، سرخس و صالح اباد، سرخه سمنان، گرمسار، غرب كاشمر، بین خواف و تایباد، سرخس و دریاچة بزنگان و جنوب تربت حیدریه گزارش گردیده است.

فصل دوم: گیاه شناسی زیرة سبز
برای آشنایی بیشتر با زیرة سبز ابتدا گیاه شناسی تیرة جعفری كه زیرة سبز متعلق به این خانواده است بررسی كرده و سپس جنس زیره و بویژه زیره سبز را مورد بحث قرار می دهیم.
2-1 تیرة جعفری Apiaceae=Umbellifereae
تیرة جعفری از نظر داشتن گیاهان دارویی و تغذیه ای اهمیت زیادی دارد. پودر یا دانة بسیاری از گیاهان این خانواده را بعنوان ادویه و بصورت افزودنی وارد غذاها می كنند و یا به شكلهای مختلف مثلاً ضد نفخ، مقوی معده، اشتها آور و ... بكار می برند (م 2)
گیاهان تیرة جعفری گیاهانی هستند یكساله، دو ساله یا چند ساله، بندرت بوته ای یا درختچه ای، كه در حالت درختچه ای با چوب نرم و گاهی نیز با رشد غیرطبیعی چوب پین همراه می باشند. در اغلب گیاهان خانواده ساقه شیاردار بوده و دارای بافت كلانشیم محیطی كاملاً توسعه یافته است.
برگها متناوب، بندرت متقابل یا فراهم، ساده با مركب بصورت پری، پنجه ای، سه تایی و یا رشته ای. گل آذین از نوع محدود و به صورت چتر مركب و گاهی بصورت چتر ساده است.
گلها كوچك، منظم، گاهی نامنظم و جز مادگی 5 قسمتی (Pentanerous) بالایی و دوجنسی یا یك جنسی است. به ندرت ممكن است گیاه دوپایه (Dioecious) باشد. پرچمها متناوب با گلبرگها و معمولاً 5 عدد هستند كه بوسیلة میله های مجزا برروی دیسكی شهددار قرار دارند.
پرچمها معمولاً زودتر از مادگی می رسند (Rrotendri) و همین مورد سبب گرده افشانی غیرمستقیم می باشد. مادگی معمولاً شامل 2 برچه پیوسته است كه از تخمدانی 2 خانه و یا پایینی می دهند.
میوه 2 فندقه شیروكارپ (Schizocarp) است كه هر قسمت را مری كارپ می گویند. میوه های شیزوكارپ صاف یا شیاردار بوده و گاهی توسط كرك، فلس و یا خار پوشیده شده اند.
(منایع 7 و 2 و 9)
و...
فهرست مطالب :
فصل اول؛ تاریخچه و مبدأ زیره سبز
فصل دوم؛ گیاهشناسی زیرة سبز
2-1 تیرة جعفری
2-2 جنس زیرة سبز Cuminum
2-3 زیرة سبز Cuminum Cyminum
فصل سوم؛ زیرة سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو
3-1 محیط رشد زیرة سبز
3-1-1 نیازهای حرارتی زیرة سبز
3-1-2 نیازهای رطوبتی زیرة سبز
3-1-3- خاك مناسب برای زیرة سبز
3-1-4 نیازهای نوری زیرة سبز
3-2 اجزای عملكرد زیرة سبز
3-2-1 عملكرد دانة زیرة سبز
3-3 مراحل نمو زیرة سبز
3-4 واكنش زیرة سبز به تنشهای محیطی
3-4-1 اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر، در زیرة سبز
3-4-2 تنش شوری
3-4-3 تنش گرمایی
3-5 زیرة سبز در تناوب
3-6 كوددهی زیرة سبز
فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زیرة سبز
4-1 تهیة بستر بذر
4-2 آماده سازی بذر جهت كاشت
4-3 كاشت بذر زیرة سبز
4-4 تاریخ كاشت زیرة سبز
4-5 برداشت زیرة سبز
4-5-1 عملكرد زیرة سبز
4-6 زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار
4-7 آب مورد نیاز زیرة سبز
4-7-1 اثر آبیاری بر اجزاء عملكرد زیرة سبز
4-7-2 وزن هزار دانة زیرة سبز
4-7-3 تعداد چتر در بوتة زیرة سبز
4-7-4 تعداد دانه در چتر زیرة سبز
4-7-5 عملكرد دانه
فصل پنجم؛ بیماریها، آفات و علفهای هرز زیرة سبز و نحوه كنترل آنها
5-1 بیماریهای زیرة سبز
5-1-1 بیماری بوته میری یا پژمردگی زیرة سبز
5-1-1-1 روشهای مبارزه
5-1-3 بیماری سوختگی زیرة سبز
5-1-4 بیماریهای دیگر زیرة سبز
5-2 آفات زیرة سبز
5-3 مبارزه با علفهای هرز زیرة سبز
فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیرة سبز
6-1 خواص و مصارف داروئی زیرة سبز
6-2 مصارف غذایی زیرة سبز
6-3 سایر موارد مصرف زیرة سبز
6-4 اسانس زیرة سبز
6-4-1 تركیبات شیمیایی اسانس زیرة سبز
6-4-2 روشهای استخراج اسانس زیرة سبز
6-5-1 اهمیت اقتصادی زیرة سبز
6-5-2 سطح زیر كشت، تولید و عملكرد زیرة سبز در ایران
6-5-3 صادرات زیرة سبز
فصل هفتم؛ ژنتیك و اصلاح در زیرة سبز
7-1 ژنتیك زیرة سبز
فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده